Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Informacje dla Dyrektorów

Terminy dostarczania dokumentów do płac:

Godziny nadliczbowe oraz umowy zlecenia

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

Okres rozliczeniowy

I         21.01.2022 r.

II       18.02.2022 r.

III      22.03.2022 r.

IV      22.04.2022 r.

V       23.05.2022 r.

VI      23.06.2022 r.

VII     22.07.2022 r.

VIII   23.08.2022 r.

IX      23.09.2022 r.

X       21.10.2022 r.

XI      23.11.2022 r.

XII     16.12.2022 r.

Od 1-go do ostatniego dnia m-ca 2022 r.

 

Dokumenty  złożone po terminie  bez wcześniejszego uzgodnienia nie zostaną uwzględnione w wypłacie

UWAGI:

-pisma dostarczone z błędami nie podlegają wymianie lecz w ich zamian powinna być dostarczona  korekta do pisma.

- wynagrodzenie nauczycieli, których umowy złożone zostaną po 26.08.2022 r. wyrównane będą  z wypłatą za godziny nadliczbowe (30.09.2022 r.), bądź z wynagrodzeniem z góry za miesiąc X (01.10.2022 r.);

- zgłoszenie pracowników nowo zatrudnionych bądź zatrudnionych ponownie , wszelkie zmiany tych danych oraz zwolnienia pracowników, płatnik  musi dokonać w terminie 7 dni, stąd koniecznym jest, aby informacja wpływała do Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy najpóźniej po upływie 3 dni od daty zatrudnienia / zwolnienia;

-godziny nadliczbowe osób, którym zmieniło się wynagrodzenie zasadnicze winny być tak rozpisane, aby można było w prawidłowy sposób rozliczyć wynagrodzenie z tego tytułu.