Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Stypendia Burmistrza Leśnicy za rok szkolny 2021/22

Dyrektorzy naszych szkół podstawowych oraz szkoły muzycznej w uzgodnieniu z Rodzicami uczniów złożyli 42 wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Leśnicy za osiągnięcia wypracowane w mijającym roku szkolnym: w nauce, sporcie i artystyczne. Sukcesy naszych uczniów dotyczyły zarówno konkursów szkolnych, jak i pozaszkolnych – głównie artystyczne i sportowe.

Kryteria brane pod uwagę zapisane są w Uchwale Nr XXXIX/261/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r. I tak Stypendium Burmistrza Leśnicy:

1. za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał co najmniej średnią ocen 4,75 oraz spełnił co najmniej jeden z warunków:  

• został laureatem lub finalistą konkursu lub olimpiady na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub diecezjalnym, 

• został laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego organizowanego przez Opolskie Kuratorium Oświaty.

2. za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który spełnił co najmniej jeden z warunków:

• zajął miejsce od I do X indywidualnie lub zespołowo w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,

• zajął miejsce od I do IV w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim,

• zajął I miejsce w indywidualnych lub zespołowych konkurencjach sportowych na szczeblu powiatu lub regionu.

3. za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi, który spełnił przynajmniej jeden z warunków:

• jest finalistą bądź zwycięzcą lub uzyskał wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia artystyczne o charakterze międzynarodowym,

• jest laureatem konkursów w dziedzinach artystycznych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim (w przypadku szkoły muzycznej konkursów organizowanych pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej).

w przypadku ucznia szkoły muzycznej wymagana jest ocena co najmniej bardzo dobra z instrumentu głównego.

Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów musiały być potwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami tych dokumentów, poświadczonymi przez dyrektora szkoły albo instruktora.

Komisja stypendialna powołana Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.211.2020 z dnia 25.06.2020 r. rozpatrzyła wnioski oraz zweryfikowała dołączoną dokumentację i postanowiła pozytywnie zaopiniować wnioski w X kategoriach dla poniższych uczniów: 

 Uczniowie klas: IV-VIII

I. Osiągnięcia w dwóch kategoriach: sportowe i w nauce 

 Marta Szaradowska

• III miejsce w ogólnopolskim turnieju w gimnastyce artystycznej grup rekreacyjnych „ Złotego Jednorożca”,

• udział w finale wojewódzkiego konkursu „ Poznajemy Opolskie Parki Krajobrazowe”, 

 Natalia Sładek

• I miejsce w finalne powiatowy indywidulanych mistrzostw w pchnięciu kulą dziewcząt,

• laureatka diecezjalnego konkursu artystycznego OPOLE 2022 „Bliżej Boga, bliżej człowieka”,

II. Osiągnięcia artystyczne na szczeblu ogólnopolskim 

 Łukasz Kilisz

• laureat w kategorii PUZON w III ogólnopolskim konkursie puzonistów i tubistów im. Pawła Waloszczyka,

III. Osiągnięcia w nauce na szczeblu ogólnopolskim 

 Dorota Ludwig  

• I miejsce w finale XXVIII konkursy recytatorskiego w języku niemieckim „ Młodzież recytuje poezję”,

• Laureatka V Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”,

• laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych,

 Emilia Jastrzembska 

• finalistka V Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”,

 Paulina Bannert

• laureatka w ogólnopolskim konkursie „Orzeł Ortograficzny”,

 Sebastian Sulik

• laureat w ogólnopolskim konkursie „Orzeł Ortograficzny”,

 Paulina Kania 

• laureatka w ogólnopolskim konkursie „Orzeł Ortograficzny”,

IV. Osiągnięcia sportowe międzynarodowe

 Zofia Galusek

• VI miejsce w IV Międzynarodowych Zawodach Gimnastycznych w Łodzi, 

• I miejsce w krajowym turnieju gimnastyki Ostrołęka 2021,

 Kacper Gołaś 

• I, II, III miejsca w różnych konkurencjach karate, m. in. Międzynarodowym Turnieju Karate „Puchar Gór Opawskich”, międzynarodowym karate WKF-Grand Prix Pomorza i Kujaw,  mistrzostwach Polski juniorów młodszych w karate, otwartych mistrzostwach karate Grant Prix Pleszew, międzynarodowych mistrzostwach Wrocław Open ADIDAS CUP w Karate, ogólnopolski turniej karate WKF YAMABUSHI CUP, Grand Prix śląska polsko-czeskiego i wielu innych turniejach klubowych.

V. Osiągnięcia sportowe powiat i artystyczne ogólnopolskie 

 Luiza Plachetka

• I miejsce w finale powiatowym indywidualnych mistrzostw w sztafecie 4x100 m dziewcząt , II miejsce w finale powiatowym indywidualnych mistrzostw w rzucie oszczepem dziewcząt, 

• IV miejsce w ogólnopolskim turnieju sportu mażoretkowego w kategorii solo - BATION ACROBATIC SENIORKI 

VI. Osiągnięcia w nauce na szczeblu wojewódzkim

 Maja Jędrzejewska 

• finalistka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego.

 Daniela Czeczor

• laureatka  wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

 Amelie Sitnik

• Udział w finale XXVIII Konkursu recytatorskiego w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”,

 Michał Zgodzaj

• I miejsce w I grupie wiekowej w eliminacjach wojewódzkich w ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,

VII. Osiągnięcia artystyczne o zasięgu ogólnopolskim

 Oliwia Dombrowska

• Tytuł I wice mistrzyni Polski mażoretek w SOLO FLAGA KADETKI,

 Emilia Sitnik

• finalistka IX ogólnopolskiego festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych, 

 Paulina Polewka 

• Tytuł II wice mistrzyni Polski mażoretek w kategorii TWIRLING SOLO JUNIORKI ,

• I miejsce w ogólnopolskim turnieju w gimnastyce artystycznej „O Złotą Maczugę”,

• II miejsce w ogólnopolskim turnieju w gimnastyce artystycznej GRACJA SPRING CUP,

VIII. Osiągnięcia sportowe na szczeblu ogólnopolskim

 Dominik Chałat

• I miejsce w finale Pucharu Polski SUP Wałcz, II i III miejsce w Pucharze Polski SUP Chełmża i wielu innych turniejach klubowych. 

 Marcel Krancioch

• I, II, III, IV miejsca w różnych konkurencjach motocyklowych, m. in. ogólnopolskich zawodach motocyklowych MOTO KLUB SIEDLĘCIN w rundzie IPONE Cross Country, ogólnopolskich zawodach motocyklowych w Chełmnie i Kwidzyniu i wielu innych turniejach klubowych, 

IX. Osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim

 Mikołaj Dziergas

• III miejsce w wojewódzkich igrzyskach Indywidulanych Mistrzostw w skoku w dal, 

• II miejsce w półfinale województwa w halowej piłce nożnej chłopców, 

 Adam Kulig

• II miejsce w półfinale województwa w halowej piłce nożnej chłopców, 

 Adam Mincer

• II miejsce w półfinale województwa w halowej piłce nożnej chłopców, 

X. Osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatowym 

 Maja Masztalerz

• I miejsce w finale powiatowym pływania drużynowo dziewcząt sztafeta 6x50 m stylem dowolnym, 

 Zuzanna Barth

• I miejsce w finale powiatowym Indywidualnych Mistrzostw w sztafecie 4x100 m dziewcząt, 

• I miejsce w finale powiatowym pływania drużynowo dziewcząt sztafeta 6x50 m stylem dowolnym, 

 Dominik Szajna 

• I miejsce w finale powiatowym Indywidualnych Mistrzostw w sztafecie 4x100 m chłopców, 

• I miejsce w finale powiatowym Indywidualnych Mistrzostw w biegu na 100 m chłopców, 

 Bartosz Garbacz 

• I miejsce w finale powiatowym halowej piłki nożnej chłopców, 

 Adrian Sulik 

• I miejsce w finale powiatowym halowej piłki nożnej chłopców, 

 Julia Twardowska 

• I miejsce w finale powiatowym indywidulanych mistrzostw w biegu na 100 m dziewcząt, 

 Milena Sitnik

• I miejsce w finale powiatowym pływania indywidualnie dziewcząt stylem grzbietowym, 

• III miejsce w III grupie wiekowej w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,    

 Arthur Ploch 

• I miejsce w finale powiatowym indywidulanych mistrzostw w sztafecie 4x100 m chłopców,  

 Martyna Bochynek

• I miejsce w finale powiatowym indywidualnych mistrzostw w sztafecie 4x100 m dziewcząt, 

 Patryk Mieszczyński

• I miejsce w finale powiatowym indywidulanych mistrzostw w sztafecie 4x100 m chłopców,  

 Kornel Osadzin

• I miejsce w finale powiatowym pływania indywidualnie chłopców 25 m stylem klasycznym, 

 Antoni Prus

• I miejsce w finale powiatowym indywidulanych mistrzostw w sztafecie 4x100 m chłopców, 

 Oliver Kolonko 

• I miejsce w finale powiatowym indywidulanych mistrzostw w sztafecie 4x100 m chłopców,

 Tatiana Pękała, 

• I miejsce w finale powiatowy pływania drużynowo dziewcząt w sztafecie stylem dowolnym, 

 Paweł Mikołasz 

• I miejsce w finale powiatowym halowej piłki nożnej chłopców

 Szymon Myczewski 

• I miejsce w finale powiatowym halowej piłki nożnej chłopców, 

 Agata Koppa 

• I miejsce w finale powiatowy pływania drużynowo dziewcząt w sztafecie stylem dowolnym, 

Uczniowie klas: I-III 

I. Osiągnięcia sportowe na szczeblu międzynarodowym

 Magdalena Galusek 

• X miejsce  w międzynarodowych Zawodach Gimnastycznych w Łodzi, 

II. Osiągnięcia artystyczne na szczeblu ogólnopolskim

 Martyna Więcek 

• VIII miejsce w ogólnopolskim turnieju w gimnastyce artystycznej GRACJA KOBIERZYCE CUP, III miejsce w ogólnopolskich zawodach  gimnastce artystycznej „Cukierek albo Psikus”,  II miejsce w ogólnopolskim turnieju  w gimnastyce artystycznej PASJA FROZEN CUP, wielu innych turniejach w gimnastyce artystycznej. 

PDFStypendia Burmistrza Leśnicy za rok szkolny 2021-22.pdf (182,57KB)
DOCXStypendia Burmistrza Leśnicy za rok szkolny 2021-22.docx (28,61KB)
 

 

Agnieszka Nowak

Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy