Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Publiczne Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy

IMG_6944.jpeg

Zakończenie działalności z dniem 31 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 127 ust. I i 2, art. 223 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287, 2245), 

Jednocześnie informujemy, iż  zarchiwizowana dokumentacja przebiegu nauczania uczniów i absolwentów zlikwidowanej placówki oświatowej została przekazana do Archiwum Kuratorium Oświaty w Opolu, natomiast pozostałe akta przechowywane są w Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy.

Wnioski o odtworzenie dokumentów dotyczących przebiegu nauczania kierować należy (w formie pisemnej)na adres:

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU

Oddział Dokumentacji Szkolnej

ul. Piastowska 14

45-082 Opole