Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Polsko-Czeska akademia turystyki i sportu przy SP Leśnica

logo-unia cz-pl.png

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy
wraz z Gminą Leśnica i Městys Dub nad Moravou

w okresie od 01.05.2017r. - 31.10.2017r.

realizują projekt pn.

Polsko-Czeska akademia turystyki i sportu przy SP Leśnica.
Polsko-česká akademie turistiky a sportu při ZŠ Leśnica.

nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000877

 

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest integracja dzieci i młodzieży z gminy Leśnica oraz miasta Dub nad Moravou, budowanie ponadnarodowych znajomości koleżeńskich oraz wzmocnienie wzajemnych relacji między polską i czeską młodzieżą. Cele szczegółowe projektu to: promowanie aktywności fizycznej i sportu, zdrowego i aktywnego stylu życia, popularyzacja atrakcji turystycznych Polski i Czech, walorów środowiska, poznanie zwyczajów i kultury sąsiadów oraz wzmocnienie więzi partnerskiej.

Projekt wpłynie na rozwój integracji obszaru polsko-czeskiego pogranicza.

 

Osiągnięcie założonych celów nastąpi dzięki realizacji zaplanowanych w projekcie działań:

1. Obóz integracyjny w Szklarskiej Porębie

W ramach zadania zaplanowano w dniach od 18 do 24 września 2017r. obóz integracyjny w Szklarskiej Porębie.  W zadaniu weźmie udział łącznie  50 osób, w tym: 44 polsko-czeskich uczniów, dziewczynek oraz chłopców ( 36 z Polski i 8 z Czech ) oraz 6 opiekunów, w tym 2 z Czech. Zakłada się, że pobyt w górach pobudzi młodzież do bardziej energicznego działania oraz zwiększenia aktywności ruchowej.       Program przewiduje min.: wjazd kolejką na Szrenicę oraz Kopę, zwiedzanie: Karkonoskiego Parku Narodowego i Wodospadów, Huty Julia w Piechowicach połączone z warsztatami, zamku Chojnik, świątyni Wang, Żelaznego Tygla oraz wejście do Cieplickich term.  W trakcie obozu odbywać się będą wykłady na temat zasad zdrowego żywienia, konieczności uprawiania sportu oraz skutkach uzależnień od komputera. Celem wyjazdu będzie ponadto rozbudzenie wśród uczestników samodzielności, samodyscypliny, współdziałania w grupie oraz tolerancji.

 

2. Integracyjna noc w szkole w Leśnicy

We wrześniu 2017r. w Szkole Podstawowej w Leśnicy zorganizowana zostanie 2-dniowa integracyjna noc dla 50 uczestników. W trakcie spotkania polsko-czeskiej młodzieży zaplanowano festyn sportowy, rozgrywki sportowe i obwody stacyjne, wspólne zabawy integracyjne: taniec (dyskoteka), karaoke, turniej stołowej piłki nożnej,  projekcję filmów - klasyka kina europejskiego oraz otwarte dyskusje o tym, jak nas widzą Czesi i jak my widzimy Czechów, a ponadto spacer po Leśnicy, zwiedzanie Parku Miniatur Sakralnych w Olszowej oraz zajęcia integracyjne w parku linowym, spotkanie na szlaku Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny oraz udział w poszukiwaniu w terenie stałych punktów kontrolnych oznaczonych na tradycyjnej mapie tzw. orienteering który zakończony zostanie zdobywaniem pamiątkowej odznaki.

 

3. Wyjazd integracyjny do Czech - Polsko-czeskie spotkanie w Dub nad Moravou

W jednodniowym spotkaniu integracyjnym, które zaplanowano w październiku 2017r. weźmie udział łącznie 100 osób z polskiej oraz czeskiej strony. Po przyjeździe do Czech, polska grupa będzie z czeskimi przewodnikami zwiedzała rynek miasta, urokliwe uliczki oraz kościół pw. Najświętszej Maryi Panny. Zjedzony zostanie wspólny obiad, po czym w budynku szkoły podstawowej rozpocznie się mini konferencja podsumowująca zrealizowany projekt. W trakcie konferencji przedstawione zostaną osiągnięte założenia oraz cele projektu, a ponadto będzie możliwość prowadzenia rozmów, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz kontaktów. Na zakończenie odbędą się występy artystyczne przygotowane według pomysłu polsko-czeskiej młodzieży. Grupa polska powróci do domów z nadzieją udziału w kolejnym przedsięwzięciu realizowanym z wspólnie z czeskim sąsiadem.

 

 

 

 

Wartość projektu:

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu        13 104,38 euro

z tego:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego         11 138,72 euro

Środki finansowe z budżetu Państwa                        655,22 euro

Środki finansowe z budżetu Gminy                          1 310,44 euro