Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Bezpłatne podręczniki dla uczniów

 

 Podręczniki i ćwiczenia w szkołach w roku szkolnym 2022/2023.

31 marca 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 716 ).

Na rok szkolny 2022/2023 szkoły ze środków dotacji celowej zakupią dla uczniów:

  • Maksymalna kwota dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

    W roku budżetowym 2022 obowiązują następujące kwoty dotacji celowej:

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera kwota dotacji zostaje zwiększona o wskaźnik, odpowiednio do wysokości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 611) – tabela stanowiąca załącznik do pisma.

  • Określone w rozporządzeniu maksymalne kwoty dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne obowiązują od roku budżetowego 2021 (zgodnie z art. 55 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278).

  • Podręczniki i materiały edukacyjne zakupione w ramach dotacji muszą służyć trzem rocznikom uczniów.

 

  • Dyrektor szkoły może, w przypadku zakupu materiałów ćwiczeniowych lub podręczników za niższą kwotę, pozostałą część dotacji przeznaczyć na pokrycie kosztu drukowania i powielania materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub na zakup urządzeń umożliwiających druk i powielanie tych materiałów.

 

  • Raz na trzy lata (zgodnie z harmonogramem udzielania dotacji celowej) dla każdego oddziału klasowego, ze środków dotacji celowej, szkoła będzie mogła zakupić dodatkowy komplet podręczników.

*Kwoty dotacji są już pomniejszone o 1% przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego na obsługę zadania.

XLSXtabela_informujaca_o_wysokosci_wskaznikow_na_2022r_.xlsx (14,15KB)