Dziś jest: wtorek, 09-08-2022
Imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Gmina Leśnica dba o bezpieczeństwo młodego pokolenia.

asp.gif 

     

         Uprzejmie informujemy, że projekt  "Gmina Leśnica dba o bezpieczeństwo młodego pokolenia" uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W projekcie wezmą udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnicy, Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Raszowej i Zalesiu Śl. oraz Publicznego Gimnazjum w Leśnicy.

Projekt będzie realizowany w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła", którego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach. Podejmowane w ramach programu inicjatywy mają służyć budowaniu w szkole pozytywnego klimatu społecznego w oparciu o prawidłowe relacje interpersonalne.

"Gmina Leśnica dba o bezpieczeństwo młodego pokolenia" to projekt, który ma na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu oraz promowanie zdrowego stylu życia.
W związku z tym przeprowadzone zostaną warsztaty, na których uczniowie dowiedzą się, jakie są przyczyny i skutki spożywania alkoholu i narkotyków, sygnały ostrzegawcze związane z ich nadużywaniem oraz jaki to ma wpływ na najbliższe otoczenie uzależnionego. Zajęcia uczyć będą też asertywności, zwłaszcza mówienia "nie" wobec propozycji spożycia środków odurzających.

Projekt obejmuje szereg zajęć z psychologiem i logopedą, na których młody człowiek, będzie mógł nauczyć się technik wzmacniania własnego poczucia wartości oraz kształtowania tolerancji i wyrozumiałości. Nabierze wiedzy i umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania społecznego i poznawczego zarówno w szkole, jak i poza nią.

Ważne jest, aby dzieci chciały korzystać ze zdrowego stylu życia oraz potrafiły samodzielnie planować własną aktywność i rozwijały swoje zainteresowania. Pomóc w tym mają zajęcia na pływalni, piesze wycieczki na Kopę Biskupią jako forma aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zajęcia ruchowe w Parku Linowym w Pokrzywnej.

           Projekt realizowany będzie od września do grudnia 2013 r.

 

           Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji!!!