Dziś jest: wtorek, 09-08-2022
Imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Fascynujący Świat Nauki i Technologii

logo_animowane.gif

            Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji rozpoczęło nowy projekt pod nazwą „Fascynujący świat nauki i technologii”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz budżetu państwa.

W projekcie ma wziąć udział 45 tys. uczniów szkół podstawowych z 400 placówek województwa opolskiego. Szkoły znajdujące się w Gminie Leśnica, również zgłosiły chęć uczestniczenia w tym projekcie.

          Celem projektu jest wyrównanie szans i podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie i rozwijanie kluczowych kompetencji m.in. uczenie się, porozumiewania w języku ojczystym, w językach obcych, a także rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych i informatycznych.

Każda szkoła dostanie nieodpłatnie narzędzia oraz programy do diagnozy trudności i predyspozycji uczniów w celu zbadania potencjału i możliwości w zakresie danej dziedziny naukowej. Uczniowie będą mogli poszerzać zdobytą wiedzę przy pomocy specjalnie w tym celu zakupionych dwóch mobilnych obserwatoriów astronomicznych od obserwacji nieba i mikroświata, które odwiedza każda szkołę.

W ramach zajęć pozalekcyjnych każdy uczeń weźmie udział, w co najmniej 3 wycieczkach. Dzieci odwiedzą Regionalne Centrum Nauki i Eksperymentu w Opolu, gdzie odbywać się będą zajęcia w specjalnie przygotowanych pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych. Uczniowie będą mieli szansę wykonać samodzielnie lub pod opieką animatora szereg doświadczeń z różnych dziedzin nauki m.in. z mechaniki, optyki, astronomii, muzyki, techniki, nowoczesnej technologii, przyrody, do prowadzenia badań powietrza, wody i zmysłów człowieka.

Przewidziane są również zajęcia warsztatowe w kinach i teatrach, jak również wizyty w gospodarstwach edukacyjnych na terenie naszego województwa.

Uzupełnieniem zajęć w pracowniach oraz urozmaiconą formą realizacji podstawy programowej będzie wizyta w ośrodkach akademickich przeznaczone dla uczniów klas IV-VI.

        Projekt ma urozmaicić nauczanie oraz nauczyć praktycznego zastosowania wiedzy, jak również uzupełnić braki w podstawowych czy praktycznych umiejętnościach. Zajęcia te mają uczyć kreatywnego myślenia i pobudzić wyobraźnię dziecka.

         

Realizacja projektu w szkołach rozpocznie się we wrześniu.

 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie http://snit.rcre.opolskie.pl/info/