Dziś jest: wtorek, 09-08-2022
Imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Projekt "Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów"

logo_efs_kapital_ludzki.jpeg

Uprzejmie informujemy, że wniosek dotyczący dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych ośrodków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  "Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów" został pomyślnie rozpatrzony i zaakceptowany. 
Program zakłada wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt ma zawierać:
- Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrówaniu dyspozycji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia.
- Doradztwo oraz opieka pedagogiczno - psychologiczn dla uczniów wykazujących problemy w nauce oraz przeciwdziałanie uzależnieniom.
- Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.
- Poradnictwo i doradztwo zawodowe w Publicznym Gimnazjum w Leśnicy.
- Wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania,cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne.

Koordynatorowi - Pani Monice Kłosek Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Leśnicy serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektu. 

                                                                                                     

                                                                                                Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty 

                                                                                                Agnieszka Nowak