Dziś jest: piątek, 15-01-2021
Imieniny: Arnolda, Dory, Pawła

Informacje dla Dyrektorów

Terminy dostarczania dokumentów do płac:

Godziny nadliczbowe oraz umowy zlecenia

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

Okres rozliczeniowy

I         22.01.2020 r.

II       19.02.2020 r.

III      20.03.2020 r.

IV      20.04.2020 r.

V       22.05.2020 r.

VI      19.06.2020 r.

VII     20.07.2020 r.

VIII   21.08.2020 r.

IX      20.09.2020 r.

X       21.10.2020 r.

XI      20.11.2020 r.

XII     16.12.2020 r.

Od 1-go do ostatniego dnia m-ca 2020 r.

 

Dokumenty  złożone po terminie  bez wcześniejszego uzgodnienia nie zostaną uwzględnione w wypłacie

UWAGI:

-pisma dostarczone z błędami nie podlegają wymianie lecz w ich zamian powinna być dostarczona  korekta do pisma.

- wynagrodzenie nauczycieli, których umowy złożone zostaną po 23.08.2020 r. wyrównane będą  z wypłatą za godziny nadliczbowe (29.09.2020 r.), bądź z wynagrodzeniem z góry za miesiąc X (01.10.2020 r.);

- zgłoszenie pracowników nowo zatrudnionych bądź zatrudnionych ponownie , wszelkie zmiany tych danych oraz zwolnienia pracowników, płatnik  musi dokonać w terminie 7 dni, stąd koniecznym jest, aby informacja wpływała do Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy najpóźniej po upływie 3 dni od daty zatrudnienia / zwolnienia;

-godziny nadliczbowe osób, którym zmieniło się wynagrodzenie zasadnicze winny być tak rozpisane, aby można było w prawidłowy sposób rozliczyć wynagrodzenie z tego tytułu.