Dziś jest: czwartek, 14-11-2019
Imieniny: Emila, Laury, Rogera

Informacje dla Dyrektorów

Terminy dostarczania dokumentów do płac:

Godziny nadliczbowe oraz umowy zlecenia

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

Okres rozliczeniowy

I         18.01.2019 r.

II       19.02.2019 r.

III      20.03.2019 r.

IV      19.04.2019 r.

V       21.05.2019 r.

VI      19.06.2019 r.

VII     19.07.2019 r.

VIII   20.08.2019 r.

IX      20.09.2019 r.

X       21.10.2019 r.

XI      20.11.2019 r.

XII     13.12.2019 r.

Od 1-go do ostatniego dnia m-ca 2019 r.

 

Dokumenty  złożone po terminie  bez wcześniejszego uzgodnienia nie zostaną uwzględnione w wypłacie

UWAGI:

-pisma dostarczone z błędami nie podlegają wymianie lecz w ich zamian powinna być dostarczona  korekta do pisma.

- wynagrodzenie nauczycieli, których umowy złożone zostaną po 23.08.2019 r. wyrównane będą  z wypłatą za godziny nadliczbowe (27.09.2019 r.), bądź z wynagrodzeniem z góry za miesiąc X (01.10.2019 r.);

- zgłoszenie pracowników nowo zatrudnionych bądź zatrudnionych ponownie , wszelkie zmiany tych danych oraz zwolnienia pracowników, płatnik  musi dokonać w terminie 7 dni, stąd koniecznym jest, aby informacja wpływała do Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy najpóźniej po upływie 3 dni od daty zatrudnienia / zwolnienia;

-godziny nadliczbowe osób, którym zmieniło się wynagrodzenie zasadnicze winny być tak rozpisane, aby można było w prawidłowy sposób rozliczyć wynagrodzenie z tego tytułu.