Dziś jest: poniedziałek, 18-03-2019
Imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława

Informacje dla Dyrektorów

Terminy dostarczania dokumentów do płac:

Godziny nadliczbowe oraz umowy zlecenia

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

Okres rozliczeniowy

I         20.01.17 r.

II       20.02.17 r.

III      21.03.17 r.

IV      18.04.17 r.

V       22.05.17 r.

VI      19.06.17 r.

VII     21.07.17 r.

VIII   24.08.17 r.

IX      19.09.17 r.

X       20.10.17 r.

XI      17.11.17 r.

XII     11.12.17 r.

Od 1-go do ostatniego dnia m-ca 2017 r.

 

Dokumenty  złożone po terminie  bez wcześniejszego uzgodnienia nie zostaną uwzględnione w wypłacie

UWAGI:

-pisma dostarczone z błędami nie podlegają wymianie lecz w ich zamian powinna być dostarczona  korekta do pisma.

- wynagrodzenie nauczycieli, których umowy złożone zostaną po 25.08.2017 r. wyrównane będą  z wypłatą za godziny nadliczbowe (28.09.2017 r.), bądź z wynagrodzeniem z góry za miesiąc X (02.10.2017 r.);

- zgłoszenie pracowników nowo zatrudnionych bądź zatrudnionych ponownie, wszelkie zmiany tych danych oraz zwolnienia pracowników, płatnik  musi dokonać w terminie 7 dni, stąd koniecznym jest, aby informacja wpływała do Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy najpóźniej po upływie 3 dni od daty zatrudnienia / zwolnienia;

-godziny nadliczbowe osób, którym zmieniło się wynagrodzenie zasadnicze winny być tak rozpisane, aby można było w prawidłowy sposób rozliczyć wynagrodzenie z tego tytułu.