Dziś jest: czwartek, 21-10-2021
Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Informacje dla Dyrektorów

Terminy dostarczania dokumentów do płac:

Godziny nadliczbowe oraz umowy zlecenia

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

Okres rozliczeniowy

I         22.01.2021 r.

II       19.02.2021 r.

III      22.03.2021 r.

IV      23.04.2021 r.

V       21.05.2021 r.

VI      21.06.2021 r.

VII     23.07.2021 r.

VIII   23.08.2021 r.

IX      22.09.2021 r.

X       22.10.2021 r.

XI      19.11.2021 r.

XII     15.12.2021 r.

Od 1-go do ostatniego dnia m-ca 2021 r.

 

Dokumenty  złożone po terminie  bez wcześniejszego uzgodnienia nie zostaną uwzględnione w wypłacie

UWAGI:

-pisma dostarczone z błędami nie podlegają wymianie lecz w ich zamian powinna być dostarczona  korekta do pisma.

- wynagrodzenie nauczycieli, których umowy złożone zostaną po 23.08.2021 r. wyrównane będą  z wypłatą za godziny nadliczbowe (29.09.2021 r.), bądź z wynagrodzeniem z góry za miesiąc X (01.10.2021 r.);

- zgłoszenie pracowników nowo zatrudnionych bądź zatrudnionych ponownie , wszelkie zmiany tych danych oraz zwolnienia pracowników, płatnik  musi dokonać w terminie 7 dni, stąd koniecznym jest, aby informacja wpływała do Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy najpóźniej po upływie 3 dni od daty zatrudnienia / zwolnienia;

-godziny nadliczbowe osób, którym zmieniło się wynagrodzenie zasadnicze winny być tak rozpisane, aby można było w prawidłowy sposób rozliczyć wynagrodzenie z tego tytułu.