Dziś jest: czwartek, 21-10-2021
Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Stypendia Burmistrza Leśnicy za rok szkolny 2020/21


Stypendia Burmistrza Leśnicy za rok szkolny 2020/21

Dyrektorzy naszych szkół podstawowych oraz szkoły muzycznej w uzgodnieniu z Rodzicami uczniów złożyli 24 wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Leśnicy za osiągnięcia wypracowane w mijającym roku szkolnym: w nauce, sporcie i artystyczne. Sukcesy naszych uczniów dotyczyły zarówno konkursów szkolnych, jak i pozaszkolnych – głównie artystyczne i sportowe.

Kryteria brane pod uwagę zapisane są w Uchwale Nr V/29/19 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 lutego 2019 r.

I tak Stypendium Burmistrza Leśnicy:

 1. za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał co najmniej średnią ocen 4,75 i bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełnił co najmniej jeden z warunków: 
 • został laureatem lub finalistą konkursu lub olimpiady na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub diecezjalnym,
 • został laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego organizowanego przez Opolskie Kuratorium Oświaty.

 

 1. za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełnił co najmniej jeden z warunków:
 • zajął miejsce od I do X indywidualnie lub zespołowo w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • zajął miejsce od I do IV w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim,
 • zajął I miejsce w indywidualnych lub zespołowych konkurencjach sportowych na szczeblu powiatu lub regionu.

 

 1.  za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi, który osiągnął co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, zaś w przypadku ucznia szkoły muzycznej wymagana jest ocena co najmniej bardzo dobra z instrumentu głównego. Dodatkowo uczeń musi spełnić przynajmniej jeden z warunków:
 • jest finalistą bądź zwycięzcą lub uzyskał wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia artystyczne o charakterze międzynarodowym,
 • jest laureatem konkursów w dziedzinach artystycznych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim (w przypadku szkoły muzycznej konkursów organizowanych pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej).

 

Komisja stypendialna powołana Zarządzeniem Burmistrza Nr 0050.211.2020 z dnia 25.06.2020 r. rozpatrzyła wnioski oraz zweryfikowała dołączoną dokumentację i postanowiła pozytywnie zaopiniować wnioski w VII kategoriach dla poniższych uczniów:

 1. Osiągnięcia w dwóch kategoriach: nauka i artystyczne
 • Łukasz Kilisz  
 • III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2021,
 • finalista konkursu recytatorskiego w języku niemieckim.

 

 1. Osiągnięcia w nauce na szczeblu ogólnopolskim
 • Emilia Jastrzembska     
 • finalistka IV Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”.

 

 • Franciszek Urlich
 • II miejsce w Ogólnopolskim konkursie „Multitest” z języka niemieckiego,
 • finalista konkursu recytatorskiego w języku niemieckim.

 

 • Oliwia Nowak 
 • laureatka Ogólnopolskiego Konkursu online „Orzeł Matematyczny”.

 

 • Anna Deko
 • laureatka Ogólnopolskiego Konkursu online „Orzeł Matematyczny”.

 

 • Maksymilian Pietruszka
 • laureat Ogólnopolskiego Konkursu online „Orzeł Matematyczny”.

 

 1. Osiągnięcia artystyczne na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym
 • Wiktoria Klimas
 • III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2021, III miejsce w Ogólnopolskim konkursie instrumentów dętych w Lublinie, I miejsce w IV Kozienickim festiwalu instrumentów dętych blaszanych, udział i wyróżnienia w wielu konkursach na szczeblu krajowym i wojewódzkim.

 

 1. Osiągnięcia sportowe międzynarodowe
 • Kacper Gołaś
 • I, II, III miejsca w różnych konkurencjach karate, m. in. Międzynarodowym Turnieju Karate „Puchar Gór Opawskich”, międzynarodowym karate ADIDAS CUP, międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików w karate olimpijskim, otwartym turnieju karate EMPI CUP, BUDOKAN CUP, mistrzostwach ziemi legnickiej, Grand Prix śląska polsko-czeskiego i wielu innych turniejach klubowych.

 

 1. Osiągnięcia w nauce na szczeblu województwa i diecezji
 • Zofia Gola w nauce
 • finalistka Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego.

 

 • Dorota Ludwig
 • II miejsce w konkursie recytatorskim w języku niemieckim.

 

 • Sebastian Czeczor
 • finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego.

 

 • Aleksandra Witkowska
 • laureatka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK.
 • Julia Filusch
 • laureatka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK.

 

 • Paulina Zeisig
 • laureatka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK.

 

 • Paulina Barteczko
 • finalistka Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej ŻAK.

 

 1. Osiągnięcia sportowe o zasięgu ogólnopolskim

 

 • Martyna Rigol   

 

 • Paulina Machoń
 • udział i wysokie miejsca w różnych konkurencjach w zawodach o zasięgu ogólnopolskim w sportowym ratownictwie wodnym.

 

 • Natalia Pazurek
 • III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Duża Piłkarska Kadra Czeka

 

 • Karol Rekowski 
 • udział i wysokie miejsca w różnych konkurencjach w zawodach pływackich i w ratownictwie wodnym na szczeblu wojewódzkim, krajowym.

 

 1. Osiągnięcia artystyczne na szczeblu ogólnopolskim
 • Paulina Polewka
 • II miejsce w IV Ogólnopolskich Zawodach w Gimnastyce Artystycznej.

 

 • Maja Mnich
 • I miejsce w Ogólnopolskim Sierpeckim Turnieju Tańca Sportowego.

 

 • Emilia Sitnik
 • II miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Religijnej, finalistka ogólnopolskiego festiwalu piosenki polskiej i zagranicznej.

 

 • Natalia Sładek 
 • laureatka Diecezjalnego Konkursu Artystycznego Opole 2021.

 

 • Jan Szymczak
 • I miejsce w Ogólnopolskim Strażackim Konkursie Plastycznym w III grupie wiekowej.

 

                                                                                                                                                 Agnieszka Nowak

                                                                                                                    Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy

PDFStypendia Burmistrza Leśnicy za rok szkolny 2020-21.pdf
 

JPEGStypendium Burmistrza Leśnicy 2021 r