Dziś jest: wtorek, 09-08-2022
Imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Zaproszenie

Warszawa, 18.01.2019

Szanowni Państwo,

 

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w Projekcie „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa opolskiego” realizowanym w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

 

Przedsięwzięcie jest adresowane do dyrektorów, wicedyrektorów szkół, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych. Celem projektu jest podniesienia kompetencji kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia a także wdrożenia kompleksowego systemu wspomagania placówki.

Projekt obejmie wsparciem 192 dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/ przedszkoli/ placówek z terenu  województwa opolskiego, w tym min. 96 osób (min. 50%) pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

W ramach Projektu realizowane jest 72 – godzinne szkolenie, które zapewnia kompleksowe przygotowanie dyrektorów szkół (szkolenia, doradztwo, sieci współpracy) do realizacji procesowego wspomagania szkół w obszarach związanych z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów.

 

W związku z trudnościami w rekrutacji wymaganej liczby uczestników oraz o powodzenie realizacji w województwie opolskim Projektu, zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszych działań rekrutacyjnych nas jako Partnera Beneficjenta Projektu, działań.

Prosimy zatem o pomoc w upowszechnieniu informacji o Projekcie na stronie internetowej Państwa instytucji oraz przesłanie niniejszego zaproszenia do placówek oświatowych.

Termin realizacji szkoleń jest bardzo krótki i obejmuje okres od stycznia do kwietnia 2019 r.

 

W załącznikach materiały informacyjne o projekcie:

  • Plakat informacyjny
  • Zaproszenie do udziału w Projekcie
  • Harmonogram zjazdu

Strona projektu:

http://wspomaganieopole.pl/

Dokumenty rekrutacyjne

http://wspomaganieopole.pl/do-pobrania/

Regulamin projektu

http://wspomaganieopole.pl/do-pobrania/

 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z Panią Agnieszką Komudą  –Koordynator Projektu

tel. 517 467 129, e- mail:

 

HARMONOGRAM ZJAZD 1 - Dyrektor jako przywódca edukacyjny

Dzień 1

Godziny

Temat sesji

Czas

10.00 – 11.00

Kawa powitalna

11.00 – 13.15

 

Wprowadzenie do szkolenia – główne założenia projektu pozakonkursowego. Przywództwo- opracowanie modeli kształcenia i wspieranie kadry kierowniczej systemu oświaty. Informacje organizacyjne.

Czym jest przywództwo? Przywództwo w edukacji.

1h

 

2h

13.15 – 14.00

Obiad

14.00 – 15.30

Przywództwo w edukacji

2h

15.30 – 15.45

Przerwa kawowa

15.45 – 17.15

Dyrektor jako przywódca edukacyjny- motywacja i postawy

2h

17.15 – 17.30

Przerwa kawowa

17.30 - 19.00

Przywództwo w edukacji 

2h

19.00

Kolacja

 

Dzień 2

Godziny

Temat sesji

Czas

09.00 – 10.30

Kompetencje kluczowe przywódcy

2h

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 12.15

Kompetencje kluczowe przywódcy

2h

12.15 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 14.00

Dyrektor jako przywódca edukacyjny

2h

14.00 – 14.45

Obiad

14.45 – 16.15

Dyrektor jako przywódca edukacyjny

2h

16.15 – 16.30

Przerwa kawowa

16.30 – 18.00

Dyrektor jako przywódca edukacyjny

2h

18.00

Kolacja

 

Dzień 3

Godziny

Temat sesji

Czas

09.00 – 10.30

Dyrektor jako przywódca edukacyjny. Kompetentny przywódca. Przejście do modułu dotyczącego kompetencji kluczowych

2h

10.30 – 10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 13.00

Dyrektor jako kompetentny przywódca

3h

13.00– 13.45

Obiad