Dziś jest: niedziela, 19-09-2021
Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Zapytanie ofertowe pn.: Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Warszawy w ramach projektu europejskiego

Zapytanie ofertowe pn.: Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Warszawy w ramach projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego.

PDFogłoszenie.pdf

PDFzał 1 Treść oferty.pdf

DOCXzał 1 Treść oferty.docx

PDFzał 2 Szczegółwy opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFzał 3 Wzór umowy.pdf

DOCzał 3 Wzór umowy.doc