Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Zapytanie ofertowe pn.: Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Warszawy w ramach projektu europejskiego

Zapytanie ofertowe pn.: Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Warszawy w ramach projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego.

PDFogłoszenie.pdf (6,51MB)

PDFzał 1 Treść oferty.pdf (334,67KB)

DOCXzał 1 Treść oferty.docx (1,85MB)

PDFzał 2 Szczegółwy opis przedmiotu zamówienia.pdf (254,16KB)

PDFzał 3 Wzór umowy.pdf (362,06KB)

DOCzał 3 Wzór umowy.doc (236,50KB)