Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej

logo-unia cz-pl.png

 

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy
wraz z Gminą Leśnica i Městys Dub nad Moravou

w okresie od 01.05.2017r. - 31.10.2017r.

realizują projekt pn.

Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej.
Muzicírování bez hranic při hudební škole.

nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000870

 

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest pogłębienie istniejącej współpracy muzycznej oraz zacieśnienie kontaktów pomiędzy społecznością polsko-czeskiego pogranicza w myśl hasła: "Muzyka łączy narody".

Cele bezpośrednie projektu to przede wszystkim nawiązanie przyjaźni w środowisku młodych muzyków, zacieśnienie istniejącej współpracy partnerskiej oraz nawiązywanie kontaktów z nowymi instytucjami i podmiotami po drugiej stronie granicy.

Projekt ma zachęcić do kontynuacji działań wśród młodzieży w obszarze wspólnego muzykowania, a także zacieśniania kontaktów pomiędzy lokalną społecznością pogranicza których łączy muzyka.

 

 

Osiągnięcie założonych celów nastąpi dzięki realizacji zaplanowanych w projekcie działań:

Warsztaty muzyczne w Leśnicy oraz nagranie płyty.

W warsztatach muzycznych które odbędą się w dniach od 21 do 24 września 2017r. udział wezmą młodzi muzycy grający z zespołach Big Band po obu stronach granicy. Warsztaty Zajęcia prowadzone będą w budynku Szkoły Muzycznej w Leśnicy, w specjalnie wyciszonym pomieszczeniu do ćwiczeń, pełniącym również funkcję studia nagrań. Efektem  warsztatów będzie wspólne nagranie płyty oraz jej powielenie.

 

Koncert zespołu Big Band oraz orkiestry w Dub nad Moravou.

Koncert z udziałem uczestników warsztatów Big Band oraz czeskiej orkiestry, który zaplanowano w październiku 2017r. po zakończeniu warsztatów. Do udziału w koncercie zaproszeni zostaną miłośnicy muzyki z Gminy Leśnica oraz Dub nad Moravou. W ogólnodostępnym wydarzeniu będą mogli uczestniczyć wszyscy chętni. Na stronach internetowych partnerów zamieszczone zostaną informacje o wydarzeniu.

 

Działania promocyjne.

W ramach zadania założono druk trójdzielnych kalendarzy na rok 2018r. z motywem przewodnim realizowanego projektu.

 

 

Wartość projektu:

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu        11 823,00 euro

z tego:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego         10 049,55 euro

Środki finansowe z budżetu Państwa                        591,15 euro

Środki finansowe z budżetu Gminy                          1 182,30 euro