Dziś jest: wtorek, 09-08-2022
Imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Nazwa zamówienia: Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych - warsztatów z robotyki dla uczniów”, w ramach projektu

Nazwa zamówienia: Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych - warsztatów z robotyki dla uczniów, w ramach projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCXzal 1 Tresc oferty.docx

DOCXzal 2 Wzor umowy.docx

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia.pdf