Dziś jest: wtorek, 09-08-2022
Imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Zapytanie cenowe pn.: dostawa pomocy dydaktycznych - zestawów do robotyki na potrzeby projektu

Zapytanie cenowe pn.: dostawa pomocy dydaktycznych - zestawów do robotyki na potrzeby projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego.

PDFroboty zapytanie cenowe.pdf

DOCXza-.-1-Formularz-oferty.docx
DOCXza-.-2-Formularz-parametry-funkcjonalno-techniczne.docx

DOCXza-.-3-wzˇr-umowy-wraz-z-za--cznikami.docx

PDFProtokół.pdf