Dziś jest: wtorek, 09-08-2022
Imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzone na zasadach zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności

Nazwa zamówienia: Usługa noclegu ze śniadaniem oraz wyżywienia dla uczniów w ramach projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego.

DOCXOgloszenie o zamowieniu_ośrodki.docx

DOCXzał 1 Treść oferty - zmiana.docx

DOCXzał 2 Szczegółwy opis przedmiotu zamówienia.docx

DOCXzał 3 Wzór umowy.docx

PDFwyjaśnienie do złożonego zapytania.pdf

PDFProtokół.pdf