Dziś jest: czwartek, 21-01-2021
Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Ogłoszenie dot. rozeznania rynku na usługi przewozu osób

W związku z realizacją projektu pn. Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji – Wsparcie kształcenia ogólnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy, ul. Nad Wodą 15 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przewóz osób na potrzeby realizacji wyjazdów edukacyjnych zaplanowanych w 2017r. 

DOCXrozeznanie cenowe.docx