Dziś jest: wtorek, 09-08-2022
Imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Realizacja zajęć w ramach projektu

W dniu 15 listopada 2016r. rozpoczęto na terenie gminy Leśnica, w 3 szkołach podstawowych (Leśnicy, Zalesiu, Raszowej) oraz gimnazjum w Leśnicy, realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Zajęcia realizowane są w ramach projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne".

Poniżej zamieszczamy prezentacje oraz zdjęcia:

Publiczne Gimnazjum w Leśnicy:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach koła chemicznego  

 

Zajęcia pozalekcyjne w ramach koła fizycznego  

 

Zajęcia pozalekcyjne z matematyki  

 

Szkoła Podstawowa w Zalesiu Śląskim:

Zajęcia pozalekcyjne w ramach koła matematyczno-przyrodniczego  

 

Szkoła Podstawowa w Raszowej

Zajęcia pozalekcyjne w ramach koła matematyczno-przyrodniczego z wykorzystaniem kompetencji informatycznych i językowych w klasach I-III.  

 

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego w klasach I-III  

 

Szkoła Podstawowa w Leśnicy

Zajęcia przyrodnicze w klasach I-III.  

 

Zajęcia matematyczno - przyrodnicze w klasach I - III  

 

Zajęcia przyrodnicze w klasach I - III - część 2  

 

Zajęcia matematyczne w klasach IV - VI: 

PDFZajęcia matematyczne w klasach IV-VI SP Leśnica.pdf