Dziś jest: piątek, 15-01-2021
Imieniny: Arnolda, Dory, Pawła

Ogłoszenie o zamówieniu Organizacja wyjazdów edukacyjnych do Warszawy w ramach w ramach projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne"

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja wyjazdów edukacyjnych do Warszawy w ramach w ramach projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego.

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCXzał 1 Treść oferty.docx
PDFzał 2 Szczegółwy opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFzał 3 Wzór umowy.pdf