Dziś jest: wtorek, 09-08-2022
Imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Organizacja wyjazdów edukacyjnych do Warszawy

Nazwa zamówienia: Organizacja wyjazdów edukacyjnych do Warszawy w ramach w ramach projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCXzał 1 Treść oferty.docx

PDFzał 2 Szczegółwy opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFzał 3 Wzór umowy.pdf