Dziś jest: wtorek, 09-08-2022
Imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Dostawa pomocy dydaktycznych, oprogramowania i wyposażenia dla szkół

Dostawa pomocy dydaktycznych, oprogramowania i wyposażenia dla szkół w ramach projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej szkoły rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego.

DOCX1 czesc SOPZ.docx
DOCX2 czesc SOPZ.docx
DOCX3 czesc SOPZ.docx
DOCX4 czesc SOPZ.docx
DOCX5 czesc SOPZ.docx
DOCX6 czesc SOPZ.docx
PDFogłoszenie.pdf
DOCXzał 1 Treść oferty 04.11.2016 (1).docx
DOCzał 2 Wzór umowy 04 11 2016.doc