Dziś jest: środa, 16-06-2021
Imieniny: Aliny, Anety, Benona

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Prowadzenie zajęć edukacyjnych - zajęć dodatkowych dla uczniów w ramach projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej szkoły rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego.

PDFogłoszenie(1).pdf