Dziś jest: wtorek, 12-12-2017
Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary

Zapytanie ofertowe

Usługa kompleksowego zarządzania projektem pn. "Uczniowie Leśnickiej szkoły rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego.

PDF0 Zapytanie ofertowe - kompleksowe zarządzanie projektem.pdf

PDFzał. 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

PDFzał. 2 Treść oferty - kompleksowe zarządzanie projektem.pdf

DOCXzał. 3 Wzór umowy - kompleksowe zarządzanie projektem2.docx