Dziś jest: niedziela, 19-09-2021
Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Bezpłatne podręczniki dla uczniów

 

 Podręczniki i ćwiczenia w szkołach w roku szkolnym 2020/2021.

 

Na rok szkolny 2020/2021 szkoły ze środków dotacji celowej zakupią dla uczniów:

 • Maksymalna kwota dotacji celowej obliczanej i przyznawanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

  1) Środki niezbędne na wyposażenie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne w przypadku klasy I-III 74,25 zł na ucznia (własność szkoły)  - kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe 49,50 zł (własność ucznia).

  2) w podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:

  a) 138,60  zł na ucznia – w przypadku klasy IV (własność szkoły),

  b) 178,20 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI (własność szkoły),

  c) 247,50 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII (własność szkoły).

3) w materiały ćwiczeniowe wynosi:

a) 24,75  zł na ucznia – w przypadku klas:  IV ,V , VI, VII i VIII (własność ucznia).

 

 • Określone w rozporządzeniu maksymalne kwoty dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne obowiązują od roku budżetowego 2021 (zgodnie z art. 55 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278).

 • Podręczniki i materiały edukacyjne zakupione w ramach dotacji muszą służyć trzem rocznikom uczniów.

 

 • Dyrektor szkoły może, w przypadku zakupu materiałów ćwiczeniowych lub podręczników za niższą kwotę, pozostałą część dotacji przeznaczyć na pokrycie kosztu drukowania i powielania materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) lub na zakup urządzeń umożliwiających druk i powielanie tych materiałów.

 

 • Raz na trzy lata (zgodnie z harmonogramem udzielania dotacji celowej) dla każdego oddziału klasowego, ze środków dotacji celowej, szkoła będzie mogła zakupić dodatkowy komplet podręczników.

*Kwoty dotacji są już pomniejszone o 1% przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego na obsługę zadania.