Dziś jest: wtorek, 09-08-2022
Imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Dodatkowe zajęcia

Oferta dodatkowych zajęć w przedszkolach gminnych od listopada 2013 r.

 

 images.jpeg

            Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do dzieci i - mamy nadzieję - ku zadowoleniu ich rodziców. Przedszkola gminne realizują  podstawę  programową   wychowania   przedszkolnego 
w wymiarze 5 godzin dziennie, w ramach której w każdym oddziale prowadzone  jest  nauczanie  języka  niemieckiego  jako  ojczystego
w wymiarze 4 godzin tygodniowo.
W celu wzbogacenia edukacji przedszkolnej oraz aby sprzyjać harmonijnemu rozwojowi wielu sfer życia  dziecka    proponujemy   organizację   dodatkowych    zajęć
w przedszkolach.

We  wszystkich  placówkach  odbywać  się  będzie  język  angielski  w  wymiarze  1  godziny  tygodniowo,
a ponadto 1 godzina tygodniowo zajęć: plastycznych, teatralnych, tanecznych, sportowych lub rytmicznych  w  zależności  od  oferty  danej  placówki biorąc pod uwagę zainteresowania wychowanków 
i predyspozycje nauczycieli. Podczas trwania zajęć, dzieci i nauczyciel będą brali czynny udział we wspólnych zabawach. 

  

 Zapewniamy:

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka
 • Nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi oparte na wypracowanej Koncepcji Pedagogicznej

Opłata:

 • 1 zł za każdą dodatkową godzinę wykraczającą poza podstawę programowa wychowania przedszkolnego
timthumb.jpeg  Proponujemy następujące zajęcia dodatkowe w przedszkolach gminnych:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Raszowej

 • Język angielski prowadząca Pani J.  Stożek
 • Zajęcia teatralne dla grupy I prowadząca: Pani A. Rygol
 • Zajęcia plastyczne dla grupy II prowadząca  Pani M. Bloch

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny  w Zalesiu Śląskim

 • Język  angielski prowadząca: Pani I . Banaś
 • Zajęcia z rytmiki dla grupy 3-4 latków prowadząca: Pani K. Borguś
 • Zajęcia taneczne dla grupy 5-6 latków prowadząca : Pani J. Projzner

 

O/ Z Lichynia

 • Język  angielski prowadząca: Pani I . Banaś
 • Zajęcia taneczne prowadząca: Pani M. Kwoczała

 

Publiczne Przedszkole im. Braci Grimm w Leśnicy

 • Język angielski prowadząca: Pani I. Głazowska
 • Zajęcia z rytmiki prowadząca: B. Strokosz
 • Zajęcia taneczne prowadząca: K. Plachetka
 • Warsztaty teatralne prowadząca: K. Plachetka
 • Koło plastyczne prowadząca: J. Szymczak

 

O/ Z Kadłubiec

 • Koło sportowe prowadząca: Pani B. Kolendo
 • Język angielski prowadząca: Pani I. Głazowska

 

O/Z Dolna 

 • Język angielski prowadząca: Pani I. Głazowska
 • Zajęcia taneczne prowadząca: Pani M. Jelito

 

O/Z  Góra Św. Anny

 • Język angielski prowadząca: Pani I. Głazowska
 • Warsztaty teatralne prowadząca: Pani J. Zdunek